Updated: 2021/Apr/14


AHA(4)            Device Drivers Manual           AHA(4)

NAME
   aha - Adaptec 154x SCSI adapter driver

SYNOPSIS
   aha0 at isa? port 0x330 irq ? drq ?
   aha* at isapnp?
   aha* at mca? slot ?
   scsibus* at aha?

DESCRIPTION
   The aha driver provides support for the following SCSI adapters:

      Adaptec AHA-154xA
      Adaptec AHA-154xB
      Adaptec AHA-154xC
      Adaptec AHA-154xCF
      Buslogic BT-54x
      Adaptec AHA-1640 (MCA)

SEE ALSO
   cd(4), ch(4), intro(4), mca(4), scsi(4), sd(4), st(4)

NetBSD 9.99          November 29, 1994          NetBSD 9.99