I would appreciate any donations. Wishlist or send e-mail type donations to maekawa AT daemon-systems.org.

Thank you.


GROFF_MMSE(7)     Miscellaneous Information Manual     GROFF_MMSE(7)NAME
    groff_mmse - svenska mm makro f"or groff

SYNTAX
    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING
    mmse "ar en svensk variant av mm. Alla texter "ar "oversatta. En A4 sida
    foar text som "ar 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt "ar 28.5 cm h"og. Det
    finns st"od f"or brevuppst"allning enligt svensk standard f"or v"anster och
    h"ogerjusterad text.

    COVER kan anv"anda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt
    f"ors"attsblad. Se groff_mm(7) f"or "ovriga detaljer.

BREV
    Tillg"angliga brevtyper:

    .LT SVV
       V"ansterst"alld l"optext med adressat i position T0
       (v"ansterst"allt).

    .LT SVH
       H"ogerst"alld l"optext med adressat i position T4 (passar
       f"onsterkuvert).

    F"oljande extra LO-variabler anv"ands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL str"ang
       Anger bilaga, nummer eller str"ang med Bilaga (LetBIL) som
       prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning ("arendebeteckning i form av diarienummer eller
       liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom
       parenteser.

    Om makrot .TP "ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet.
    D"ar l"agger man l"ampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV
    J"orgen H"agg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER
    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSo
    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    groff_mm(7)Groff Version 1.19.2      September 4, 2005         GROFF_MMSE(7)